Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

 
 
 

 

Op豉tyKontaktLinki

 

 

Aktualnoci

Regulamin

Normy medalowe

Terminarz zawod闚

Komisja egzaminacyjna

υwiska

Galeria

Cz這nkowie Ko豉

Op豉ty

Rekordy ko豉

Ksi璕a goci tutaj

POMOC

  Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wsp馧praca

 

Licznik odwiedzin:

 

Regulamin zawod闚Organizacja zawod闚Regulamin klubuZasady w璠kowania

Zmiany w regulaminie

Regulamin Amatorskiego Po這wu Ryb na 2011r

 

I. WST襾

Regulamin Amatorskiego Po這wu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbi鏎

przepis闚 dotycz鉍ych zasad uprawiania w璠karstwa i ochrony zasob闚 ichtiofauny.

Postanowienia Regulaminu obowi頊uj wszystkich w璠kuj鉍ych w wodach b璠鉍ych

w u篡tkowaniu Polskiego Zwi頊ku W璠karskiego (PZW), zar闚no zrzeszonych w

Zwi頊ku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemc闚. Na 這wiskach

specjalnych PZW mog obowi頊ywa odr瑿ne lub dodatkowe regulaminy. W wodach

PZW dopuszcza si amatorski po堯w ryb kusz za zgod uprawnionego do rybactwa.

Amatorski po堯w ryb kusz mo瞠 uprawia osoba posiadaj鉍a kart 這wiectwa

podwodnego i stosowne zezwolenie.

II. PRAWA W犵KUJ丘EGO W WODACH PZW

1. Prawo do w璠kowania w wodach u篡tkowanych przez Polski Zwi頊ek W璠karski

maj cz這nkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadaj鉍y kart w璠karsk,

przestrzegaj鉍y zasad uj皻ych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia

uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart w璠karskich reguluj przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia

1985 r. o rybactwie r鏚l鉅owym, z pniejszymi zmianami.

3. Z obowi頊ku posiadania karty w璠karskiej s zwolnione osoby do 14 lat oraz

cudzoziemcy czasowo przebywaj鉍y w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego w璠kowania ma w璠karz, kt鏎y uko鎍zy 14 lat, z tym,

瞠 m這dzie do 16 lat nie ma prawa do w璠kowania w porze nocnej bez nadzoru

osoby uprawnionej do opieki.

5. Cz這nek PZW do lat 14 ma prawo w璠kowa z nast瘼uj鉍ymi ograniczeniami: w

ramach w豉snego 這wiska, zgodnie z limitem ilociowym i wagowym, wy章cznie pod

opiek osoby pe軟oletniej, posiadaj鉍ej kart w璠karsk.

6. M這dzie niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo w璠kowa:

a) wy章cznie pod opiek i w ramach uprawnie, stanowiska i dziennego limitu po這wu

ryb osoby pe軟oletniej, posiadaj鉍ej kart w璠karsk, metod gruntowo-sp豉wikow

maja prawo w璠kowa dwie osoby, ka盥a na jedn w璠k. Udost瘼nienie

stanowiska i limitu dw鏔 osobom nie wyklucza w璠kowania opiekuna na jedn

w璠k.

b) wy章cznie pod opiek i w ramach uprawnie i dziennego limitu po這wu, osoby

pe軟oletniej, posiadaj鉍ej kart w璠karsk, metod spinningow i muchow.

Przekazanie uprawnie nie wyklucza w璠kowania opiekuna na jedna w璠k.

7. Dopuszcza si w璠kowanie kilkuosobowych grup m這dzie篡 nie posiadaj鉍ych

kart w璠karskich, pod nadzorem opiekuna posiadaj鉍ego stosowne uprawnienia

oraz zezwolenie wydane przez zarz鉅 okr璕u PZW. Ka盥a osoba z grupy ma prawo

這wi wy章cznie na jedn w璠k, z zachowaniem uprawnie do w豉snego stanowiska

i dziennego limitu po這wu przys逝guj鉍ego cz這nkowi PZW.

8. Cz這nek PZW ma prawo udost瘼ni wsp馧ma鹵onkowi, posiadaj鉍emu kart

w璠karsk, jedn ze swoich w璠ek do w璠kowania, w granicach przys逝guj鉍ego

mu stanowiska i limitu po這wu, bez koniecznoci uiszczania przez wsp馧ma鹵onka

sk豉dki cz這nkowskiej oraz sk豉dki na ochron i zagospodarowanie w鏚. Powy窺ze

ma wy章cznie zastosowanie przy w璠kowaniu dopuszczaj鉍ym 這wienie na dwie

w璠ki.

III. OBOWI刊KI W犵KUJ丘EGO W WODACH PZW

1. W czasie w璠kowania w璠karz ma obowi頊ek posiada: kart w璠karsk,

zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane

przez wydaj鉍ego zezwolenie.

2. Przed przyst雷ieniem do w璠kowania, w璠karz zobowi頊any jest do ustalenia do

kogo nale篡 wybrane przez niego 這wisko i czy nie obowi頊uj na nim dodatkowe

ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na 這wisku pierwsze雟two ma ten w璠karz,

kt鏎y przyby na nie wczeniej. Przy zajmowaniu stanowisk w璠kuj鉍y powinni

zachowa mi璠zy sob odpowiednie odst瘼y, okrelone w rozdziale V. Regulaminu.

Odst瘼y te mog by zmniejszone tylko za zgod w璠karza, kt鏎y wczeniej zaj像

dane stanowisko.

4. W czasie w璠kowania w璠ki musz by pod sta造m nadzorem ich u篡tkownika.

5. W璠karz zobowi頊any jest posiada przyrz鉅 do wyjmowania haczyk闚 z pysk闚

ryb. Ryby z haczyka nale篡 uwalnia z zachowaniem maksymalnej ostro積oci.

6. W璠karz zobowi頊any jest utrzyma w czystoci stanowisko w璠karskie w

promieniu minimum 5 metr闚, bez wzgl璠u na stan, jaki zasta przed rozpocz璚iem

po這wu.

7. Obowi頊kiem w璠karza jest opuszczenie 這wiska, jeli rozgrywane maj by na

nim zawody sportowe. Organizator zawod闚 musi posiada pisemne zezwolenie

uprawnionego do rybactwa.

8. W przypadku zauwa瞠nia zanieczyszczenia wody lub jego skutk闚, jak np. ni皻e

ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, w璠karz ma

obowi頊ek natychmiast zawiadomi o tym zarz鉅 najbli窺zego ko豉 lub okr璕u PZW,

policj albo najbli窺zy organ administracji publicznej.

9. Je瞠li w璠karz z這wi ryb oznakowan i zabiera j, ma obowi頊ek przes豉 do

zarz鉅u okr璕u PZW, na kt鏎ego terenie zosta豉 ona z這wiona, znaczek i kilka 逝sek

wyj皻ych powy瞠j linii bocznej ryby, podaj鉍 r闚noczenie jej gatunek, d逝go i

ci篹ar oraz miejsce i dat po這wu.

IV. ZASADY W犵KOWANIA

1. W璠ka

W璠karz ma obowi頊ek pos逝giwa si w璠k sk豉daj鉍 si z w璠ziska o d逝goci

co najmniej 30 cm, do kt鏎ego przymocowana jest linka zako鎍zona:

(zmieni na r闚nobrzmi鉍y z rozporz鉅zenia)

a/ jednym haczykiem z przyn皻, albo

b/ w metodzie muchowej, nie wi璚ej ni dwoma haczykami, ka盥y ze sztuczn

przyn皻, przy czym ka盥y haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni dwa ostrza rozstawione

w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o rednicy 30 mm, albo

c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczn przyn皻 wyposa穎n w nie

wi璚ej ni dwa haczyki; haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni cztery ostrza, rozstawione

w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o rednicy 30 mm.

d/ przy po這wie ryb spod lodu:

- jednym haczykiem z przyn皻, przy czym haczyk nie mo瞠 mie wi璚ej ni trzy

ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o

rednicy 20 mm, albo

- sztuczn przyn皻 wyposa穎n w nie wi璚ej ni dwa haczyki, przy czym ka盥y

haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni trzy ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie

wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o rednicy 20 mm

2. Przyn皻y

a/ Jako przyn皻y mog by stosowane:

- przyn皻y naturalne: zwierz璚e i rolinne,

- przyn皻y sztuczne.

b/ Zabrania si stosowa jako przyn皻 /zan皻/ :

- zwierz靖 i rolin chronionych,

- ikry rybiej,

c/ Przyn皻y naturalne zwierz璚e to organizmy 篡we lub martwe, a tak瞠 ich czci. W

przypadku stosowania ryb jako przyn皻, mog by u篡te tylko ryby wymiarowe lub nie

obj皻e wymiarem ochronnym oraz nie znajduj鉍e si w okresie ochronnym.

d/ Przyn皻y naturalne rolinne to roliny, ich czci oraz przetwory z nich / np. ciasta i

pasty/. Do przyn皻 tych umownie zalicza si te sery.

e/ Przyn皻y sztuczne to grupa przyn皻 wykonanych z r騜nych materia堯w naturalnych

lub sztucznych. Przyn皻y te mog by uzbrojone najwy瞠j w dwa haczyki o rozstawie

ostrzy nie wi瘯szym ni szeroko przyn皻y sztucznej / z tolerancj do 2 mm /.

3. W璠kowanie

3.1. W wodach u篡tkowanych przez PZW mo積a w璠kowa przez ca章 dob, z

wyj靖kiem w鏚 krainy pstr鉚a i lipienia / wymienionych w odr瑿nym informatorze

PZW /, gdzie wolno w璠kowa tylko w porze dziennej, tj. od witu do zmierzchu /1

godz. przed wschodem s這鎍a i 1 godz. po zachodzie s這鎍a /.

3.2. Zabrania si 這wi ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych

miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krzeliska, zimowiska, mateczniki.

Zabrania si po這wu ryb w obr瑿ach ochronnych i hodowlanych.

3.3. W璠karz ma obowi頊ek przestrzega limit闚 dziennych po這w闚 ryb.

3.4. Ponadto w璠karzowi nie wolno:

a/ przechowywa i zabiera ryb poni瞠j ich wymiar闚 ochronnych,

b/ sprzedawa z這wionych ryb,

c/ rozdawa z這wionych ryb na terenie 這wiska,

d/ 這wi ryb w odleg這ci mniejszej ni 50 m od: jaz闚, luz, tam, zap鏎, przep豉wek

oraz innych urz鉅ze s逝蕨cych do pi皻rzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli

hydrotechnicznych s逝蕨cych regulacji brzeg闚 lub dna, np. ostrogi, opaski i progi

denne,

e/ 這wi ryb w odleg這ci mniejszej ni 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i

innych rybackich narz璠zi po這wu,

f/ 這wi metod "szarpaka",

g/ budowa pomost闚 i stanowisk w璠karskich bez zgody u篡tkownika wody,

h/ w璠kowa ze sprz皻u p造waj鉍ego niezarejestrowanego i nieoznakowanego

zgodnie z obowi頊uj鉍ymi przepisami,

i/ 這wi ryb ze sprz皻u p造waj鉍ego w porze nocnej / od zmierzchu do witu / w

jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyj靖kiem okresu od 1 czerwca do 30

wrzenia,

j/ stosowa sztucznego wiat豉, s逝蕨cego lokalizowaniu b鉅 zwabianiu ryb,

k/ kotwiczy 這dzi na oznakowanych torach 瞠glugi wodnej,

l/ w璠kowa z most闚,

m/ obcina g堯w i ogon闚 rybom przed zako鎍zeniem w璠kowania.

3.5. Ryby w stanie 篡wym, z這wione zgodnie z limitem ilociowym, nale篡

przechowywa wy章cznie w siatkach wykonanych z mi瘯kich nici, rozpi皻ych na

sztywnych obr璚zach. Ryby 這sosiowate i lipie, przeznaczone do zabrania nale篡

umierci bezporednio po z這wieniu. Ka盥y w璠karz musi przechowywa osobno

z這wione przez siebie ryby, z tym 瞠 zabrania si przechowywania 篡wych ryb d逝瞠j

ni 24 godz. W siatce mo積a przetrzymywa nie wi璚ej ryb, ni wynika to z limit闚

dobowych.

3.6. Z這wione ryby niewymiarowe lub b璠鉍e pod ochron musz by bezwzgl璠nie,

z ostro積oci wypuszczone do wody.

3.7. Rak闚 pr璕owatych, rak闚 sygna這wych oraz ryb z gatunku trawianka,

czebaczek amurski i sumik kar這waty po z這wieniu nie wolno wypuszcza do 這wiska,

w kt鏎ym je z這wiono, ani do innych w鏚.

3.8. W czasie po這wu ryb na przyn皻y naturalne zabrania si r闚noczesnego

這wienia metodami spinningow lub muchow.

3.9. Uprawniony do rybactwa mo瞠 na danym 這wisku wprowadzi ograniczenie lub

zakaz stosowania zan皻.

3.10. Dopuszcza si, w miejscu i czasie prowadzenia po這wu ryb na w璠k,

pozyskiwanie ryb na przyn皻 przy u篡ciu podrywki w璠karskiej. Podrywka

w璠karska to - (zapis z rozporz鉅zenia).

3.11. Ryby przeznaczone na przyn皻 mog by wprowadzone wy章cznie do w鏚, z

kt鏎ych zosta造 pozyskane z wy章czeniem gatunk闚 wymienionych w pkt 3.7. Ryby

przeznaczone na przyn皻, w stanie 篡wym mo積a przechowywa w specjalnym

sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5

V. DOZWOLONE METODY POΜWU

1. Metoda gruntowo-sp豉wikowa

1.1. υwienie ryb metod gruntowo-sp豉wikow dozwolone jest r闚noczenie na

dwie w璠ki, ka盥a z link zako鎍zon jednym haczykiem z przyn皻 naturaln.

1.2. Uprawniony do rybactwa mo瞠 okreli dopuszczaln ilo zan皻 w danym

這wisku.

1.3. W璠karz 這wi鉍y ryby t metod, zobowi頊any jest do zachowania

nast瘼uj鉍ych minimalnych odst瘼闚 od innych w璠kuj鉍ych:

a/ 這wi鉍 z brzegu - 10 m

b/ mi璠zy 這dziami lub brodz鉍 - 25 m

c/ mi璠zy 這dzi, a w璠kuj鉍ymi z brzegu - 50 m

2. Metoda spinningowa

2.1.υwienie ryb metod spinningow dozwolone jest na jedn w璠k, trzyman w

r瘯u, z link zako鎍zon jedn sztuczn przyn皻, uzbrojon w nie wi璚ej ni dwa

haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosowa 瘸dnych dodatkowych

wskanik闚 bra instalowanych na lince.

2.2. W璠karz 這wi鉍y ryby t metod, zobowi頊any jest do zachowania

nast瘼uj鉍ych minimalnych odst瘼闚 od innych w璠kuj鉍ych:

a/ 這wi鉍 z brzegu lub brodz鉍 - 25 m

b/ 這wi鉍 z 這dzi - 50 m

3. Metoda trolingowa

3.1. υwienie ryb metod trolingow dozwolone jest wy章cznie na jedn w璠k,

zako鎍zon link z jedn sztuczn przyn皻, uzbrojon w nie wi璚ej ni dwa haczyki,

holowan za nap璠zanym silnikiem, 瘸glami lub si章 ludzkich mini rodkiem

p造waj鉍ym. Zabrania si holowania w ten spos鏏 przyn皻 naturalnych.

3.2. Przy w璠kowaniu t metod w璠karz zobowi頊any jest zachowa minimaln

odleg這 50 m od innych w璠kuj鉍ych.

4. Metoda muchowa

4.1. υwienie ryb metoda muchow dozwolone jest na jedn w璠k, trzyman w

r瘯u, wyposa穎n w ko這wrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zako鎍zony nie

wi璚ej ni dwoma haczykami, ka盥y ze sztuczn przyn皻 przy czym ka盥y haczyk

nie mo瞠 posiada wi璚ej ni dwa ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie

wykracza造 poza obw鏚 ko豉 o rednicy 30 mm.

Inne linki ni sznur muchowy w tej metodzie mog by stosowane wy章cznie do

wi頊ania przypon闚, kt鏎ych d逝go nie mo瞠 przekracza dwukrotnej d逝goci

u篡wanego w璠ziska oraz jako podk豉d pod sznur muchowy. Na w璠ce muchowej

nie wolno stosowa dodatkowego, zewn皻rznego obci嘀enia linki i przyponu oraz

zakazuje si stosowania kuli wodnej i innych zast瘼uj鉍ych j przedmiot闚.

4.2. Przy w璠kowaniu t metod w璠karz zobowi頊any jest zachowa minimalne

odleg這ci od innych w璠kuj鉍ych;

a/ z brzegu lub brodz鉍 25 m,

b/ z 這dzi 50 m.

5. Metoda podlodowa

5.1. υwienie ryb spod lodu na przyn皻 sztuczn - inn ni mormyszka - dozwolone

jest na jedn w璠k, a w przypadku po這wu na przyn皻 naturaln lub mormyszk na

dwie w璠ki. Za mormyszk uwa瘸 si przyn皻, w postaci jednolitego korpusu

dowolnego kszta速u i koloru, o d逝goci nie wi瘯szej ni 15 mm, z wtopionym lub

wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

5.2. Otwory w lodzie nale篡 wykonywa o rednicy nie wi瘯szej ni 20 cm, a mi璠zy

nimi zachowa odleg這 nie mniejsz ni 1 m.

5.3.Zabrania si po這wu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do witu.

5.4. Z這wione ryby, przeznaczone do zabrania nale篡 umierci bezporednio po

z這wieniu. Zabite ryby nale篡 przechowywa w pojemnikach.

5.5. Przy w璠kowaniu t metod w璠kuj鉍y zobowi頊any jest zachowa minimaln

odleg這 10 m od innych w璠kuj鉍ych.

5.6. Zabrania si stosowa martwej i 篡wej ryby jako przyn皻y.

VI. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi d逝go od pocz靖ku g這wy do najdalszego

kra鎍a p貫twy ogonowej.

2. Obowi頊uj nast瘼uj鉍e wymiary ochronne ryb:

- bole do 40 cm

- brzana do 40 cm

- certa do 30 cm

- g這wacica do 70 cm

- ja do 25 cm

- jelec do 15 cm

- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/

- kle do 25 cm

- lin do 25 cm

- lipie do 30 cm

- 這so do 35 cm

- mi皻us:

a) w rzece Odrze od ujcia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm

b) w pozosta造ch wodach do 25 cm

- oko do 15 cm /za wyj靖kiem w鏚 uj皻ych w Informatorze w鏚 krainy pstr鉚a i

lipienia/

- pstr鉚 potokowy do 30 cm

- rozpi鏎 do 25 cm

- sandacz do 50 cm

- sapa do 25 cm

- sieja do 35 cm

- sielawa do 18 cm

- sum do 70 cm

- szczupak do 50 cm

- winka do 25 cm

- tro do 35 cm

- tro jeziorowa do 50 cm

- w璕orz do 50 cm

- wzdr璕a do 15 cm

3. Ustala si nast瘼uj鉍e okresy ochronne ryb:

- bole - od 1 stycznia do 30 kwietnia

- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca

- brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia

- certa :

a/ w rzece Wile od zapory we W這c豉wku do jej ujcia od 1 wrzenia do 30

listopada,

b/ w rzece Wile powy瞠j zapory we W這c豉wku i w pozosta造ch rzekach od 1

stycznia do 30 czerwca

- g這wacica od 1 marca do 31 maja

- lipie od 1 marca do 31 maja

- 這so :

a/ w rzece Wile i jej dop造wach powy瞠j zapory we W這c豉wku od 1 padziernika

do 31 grudnia, w pozosta造m okresie obowi頊uje zakaz po這wu w czwartki, pi靖ki,

soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej ujcia od 1 grudnia do

ko鎍a lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowi頊uje zakaz po這wu w

pi靖ki, soboty i niedziele,

c/ w pozosta造ch rzekach od 1 padziernika do 31 grudnia.

- mi皻us od 1 grudnia do ko鎍a lutego

- pstr鉚 potokowy:

a/ w rzece Wile i jej dop造wach od jej r鏚e do ujcia rzeki San, w rzece San i

jej dop造wach oraz w rzece Odrze i jej dop造wach od granicy pa雟twowej z

Republik Czesk do ujcia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej

dop造wach od 1 wrzenia do 31 stycznia,

b/ w pozosta造ch wodach od 1 wrzenia do 31 grudnia

- sieja od 1 padziernika do 31 grudnia

- sielawa 1 padziernika do 31 grudnia

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- sapy od 1 kwietnia do 31 maja

- sum:

a/ w rzece Odrze od ujcia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1

grudnia do 31 maja

b/ w pozosta造ch wodach od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

- winka od 1 stycznia do 15 maja

- tro:

a/ w rzece Wile i jej dop造wach powy瞠j zapory we W這c豉wku od 1 padziernika

do 31 grudnia; w pozosta造m okresie obowi頊uje zakaz po這wu w czwartki, pi靖ki,

soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej ujcia od 1 grudnia do

ko鎍a lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowi頊uje zakaz po這wu w

pi靖ki, soboty i niedziele

c/ w pozosta造ch rzekach od 1 padziernika do 31 grudnia

- tro jeziorowa od 1 wrzenia do 31 stycznia

- w璕orz od 15 czerwca do 15 lipca

4. Je瞠li pierwszy lub ostatni dzie okresu ochronnego dla okrelonego gatunku ryb

przypada w dzie ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skr鏂eniu o ten

dzie.

5. Zakazowi po這w闚 w璠karskich podlegaj nast瘼uj鉍e gatunki ryb prawnie

chronionych:

- alosa,

- babka czarna, babka szczup豉, babka czarnoplamka

- babka ma豉,

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik,

- g這wacz pr璕op貫twy, g這wacz bia這p貫twy

- iglicznia,

- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy

- kie豚 bia這p貫twy,

- kie豚 Kesslera,

- koza,

- koza z這tawa,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- r騜anka,

- strzeble - wszystkie gatunki,

- liz,

- w篹ynka.

6. Rak b這tny i rak szlachetny nie mog by przedmiotem amatorskiego po這wu.

7. Wprowadza si nast瘼uj鉍e limity ilociowe ryb do zabrania z 這wisk:

7.1. W ci鉚u tygodnia /od poniedzia趾u do niedzieli/:

- g這wacica 1 szt.

7.2. W ci鉚u doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

- sum 1 szt.

- tro jeziorowa, tro w璠rowna, 這so, sandacz, szczupak, sieja, bole, /章cznie/

2 szt.

- lipie, pstr鉚 potokowy, /章cznie/ 3 szt.

- brzana, karp /章cznie/ 3 szt.

- lin 4 szt.

- certa 5 szt.

- w璕orz 2 szt.

ㄨczna ilo z這wionych i zabranych z 這wisk ryb wymienionych gatunk闚 nie mo瞠

przekroczy 10 szt. w ci鉚u doby.

8. Dopuszcza si zabranie z 這wisk ryb innych gatunk闚 nie wymienionych wy瞠j, w

ilociach nie przekraczaj鉍ych 5 kg w ci鉚u doby.

9. Limity po這wu nie dotycz amura, to逍ygi, kr雷ia, karasia srebrzystego, leszcza,

pstr鉚a t璚zowego i pstr鉚a r鏚lanego oraz gatunk闚 ryb wymienionych w

rozdziale IV, pkt. 3.7.

10. υwienie ryb podczas zawod闚 w璠karskich reguluj odr瑿ne przepisy zawarte

w "Zasadach Organizacji Sportu W璠karskiego".

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do

zaostrzenia wymiar闚, okres闚 ochronnych i limit闚 ilociowych ryb.

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNO W犵KUJ丘YCH W WODACH PZW

1. W璠karz 這wi鉍y ryby ma obowi頊ek podda si kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ stra積ik闚 Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej,

c/ stra積ik闚 Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej,

d/ stra積ik闚 Stra篡 Ochrony Mienia PZW,

e/ stra積ik闚 Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej,

f/ stra積ik闚 Stra篡 Lenej,

g/ stra積ik闚 Stra篡 Park闚 Narodowych i Krajobrazowych,

h/ funkcjonariuszy Stra篡 Granicznej,

i / uprawnionego do rybactwa, na u篡tkowanych przez niego wodach.

2. Na 蕨danie kontroluj鉍ych w璠karz ma obowi頊ek: okaza dokumenty, sprz皻

w璠karski, z這wione ryby i przyn皻y.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez w璠karza poci鉚a za sob

konsekwencje wynikaj鉍e z ustawy o rybactwie r鏚l鉅owym i Statutu PZW.

VIII. INFORMACJE KO哸OWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy

Statutu Polskiego Zwi頊ku W璠karskiego, a tak瞠 obowi頊uj鉍ego powszechnie

prawa, w tym:

- Ustawy Prawo Wodne,

- Ustawy Prawo o ochronie rodowiska,

- Ustawy o rybactwie r鏚l鉅owym,

- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

- Ustawy o lasach,

- Ustawy o ochronie przyrody,

- Ustawy o ochronie zwierz靖,

- Rozporz鉅zenia Ministra rodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierz靖,

- Rozporz鉅zenia Ministra rodowiska w sprawie ochrony gatunkowej rolin,

- Rozporz鉅zenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie po這wu ryb oraz

warunk闚 chowu, hodowli i po這wu innych organizm闚 篡j鉍ych w wodzie,

(z pniejszymi zmianami).

Regulamin wchodzi w 篡cie na mocy Uchwa造 Nr 83 Zarz鉅u G堯wnego Polskiego

Zwi頊ku W璠karskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.